Eva De Clercq

  • kindercoach
  • gezinstherapeute

Ik volgde een  Bachelor kleuteronderwijs en een  Bachelor lager onderwijs, sinds ik afstuurde heb ik door meerdere bijscholingen en ervaringen een expertise opgebouwd in hoogbegaafdheid en autisme bij schoolgaande kinderen. 

Daarnaast ben ik reeds meer dan 10 jaar coördinator bij vakantiekampen en verhuur ik met buitenspel ook spelmateriaal. 

Ik leerde als leerkracht en moeder van 4 kinderen heel veel over de uitdagingen en de groeiprocessen waar neurodiverse kinderen mee te maken krijgen binnen het gezin en op school.

Mijn roeping is om kinderen hierin te begeleiden op sociaal, emotioneel, cognitief en creatief vlak door met de kinderen zelf en/ of het gezin samen op weg te gaan. Je kan bij mij dan ook terecht voor kindercoaching, bijlessen lager onderwijs en opvoedingsadvies en gezinsbegeleiding.