Eva De Clercq

  • kindercoach
  • gezinstherapeute

Ervaring, opleiding, bijscholing

- Bachelor kleuteronderwijs

- Bachelor lager onderwijs

- Kindercoach

- Expertise in hoogbegaafdheid en autisme bij schoolgaande kinderen

- Reeds meer dan 10 jaar coördinator bij vakantiekampen


Ik leerde als leerkracht en moeder van 4 kinderen heel veel over de uitdagingen en de groeiprocessen waar neurodiverse kinderen mee te maken krijgen binnen het gezin en op school.

Mijn roeping is om kinderen hierin te begeleiden op sociaal, emotioneel, cognitief en creatief vlak door met de kinderen zelf en/ of het gezin samen op weg te gaan.